Η ομάδα Futholics e-Sports απαρτίζεται από τους εξής:

Xx_kragz_xX
xNtinospas
xDirectional
Alex_-Fortea

Σύντομα περισσότερες πληφορορίες